Co nabízíme

Diagnostika a léčba srdečního selhávání, vrozených srdečních vad...

Ultrazvukové vyšetření srdce včetně Dopplerovského ultrazvuku, zobrazuje tok krve

Elektrokardiografie - EKG - základní vyšetřovací metoda, pomocí křivky zobrazuje elektrickou aktivitu srdce